Hệ thống an ninh

Hệ thống an ninh kiên cố, an toàn với hệ camera được lắp đặt ở các tầng trong tòa nhà, thẻ từ 2 lớp kiểm soát số lượng người ra vào trong khu Chung cư Kim Trường Thi 58 Võ Thị Sáu và bảo vệ được phân công trực, quan sát, theo dõi 24/24