Chiết khấu 3.5% giá trị căn hộ ( trước VAT) cho khách hàng thanh toán theo tiến độ

 Chính sách được áp dụng cho khách hàng mua căn hộ tại dự án Chung cư kim trường thi.

 Chương trình ưu đãi thanh toán bằng tiềg mặt : 

  • Chiết khấu 3.5% giá trị căn hộ ( trước VAT) cho khách hàng thanh toán theo tiến độ