Căn hộ
CHUNG CƯ LŨNG LÔ

Quy mô: 12 tầng

Diện tích : 1.939 m2

DỰ ÁN CHUNG CƯ KIM TRƯỜNG THI

Quy mô: 2 tòa nhà, mỗi tòa 18 tầng.

Diện tích : 3.622 m2

DỰ ÁN CHUNG CƯ BẢO SƠN GREEN PEARL

Quy mô: 31 tầng

Diện tích : 5000m2

DỰ ÁN CHUNG CƯ TRUNG ĐỨC

Quy mô: 21 tầng nổi, 1 tầng hầm

Diện tích : 4.886 m2

DỰ ÁN CHUNG CƯ BẢO SƠN COMPLEX

Quy mô: 31 tầng

Diện tích : 2.500m2