DỰ ÁN CHUNG CƯ KIM TRƯỜNG THI

2 tòa nhà, mỗi tòa 18 tầng.
3.622 m2