Kiểm toán Nhà nước kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất dự án Thanh Xuân Complex

Theo Kiểm toán Nhà nước, Chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch về xây dựng, dự án đã nộp đủ 477.118.920.530 đồng tiền sử dụng đất theo quyết định phê duyệt của TP Hà Nội…

 

Theo Kiểm toán Nhà nước, Chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch về xây dựng, dự án đã nộp đủ 477.118.920.530 đồng tiền sử dụng đất theo quyết định phê duyệt của TP Hà Nội…

Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-KTNN ngày 06/03/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2016, nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất khu đô thị, nhằm phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đô thị; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm…

Từ ngày 24/3/2017 đến 8/5/2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã thực hiện kiểm tra, đối chiếu việc quản lý và sử dụng đất tại dự án Thanh Xuân Complex – số 6 Lê Văn Thiêm do Công ty CP Phát triển Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Nội dung: kiểm toán chấp hành các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, tuân thủ về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; kiểm toán về xác định giá đất, đơn giá thuê đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất; kiểm toán triển khai dự án, tiến độ dự án; kiểm toán tính hiệu quả và hiệu lực trong quá trình thực hiện dự án…

Ngày 9/5/2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã có biên bản kiểm toán xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất dự án Thanh Xuân Complex, cho thấy Dự án Thanh Xuân Complex được UBND thành phố Hà Nội cho phép CTCP Phát triển Thanh Xuân chuyển mục đích sử dụng đất tại số 6 Lê Văn Thiêm thực hiện dự án khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ Thanh Xuân Complex.

Tại Quyết định số 7193/QĐ-UBND ngày 28/12/2015, tổng diện tích đất được giao là 14.744m2, trong đó diện tích xây nhà ở thấp tầng 5.609m2, diện tích 2.600m2 xây công trình hỗn hợp cao tầng và nhóm nhà ở 24 tầng, diện tích 3.633m2 trồng cây xanh và giao thông, dưới là tầng hầm và 2.902m2 đường giao thông nội bộ.

Cho đến giữa tháng 5/2017, dự án Thanh Xuân Complex đã thực hiện cơ bản phần thô khu nhà thấp tầng và đã xây tới tầng 13 khu chung cư. Dự kiến hoàn thành vào quý 4/2018, sau khi hoàn thành dự án sẽ đồng bộ, đảm bảo khớp nối với khu vực xung quanh, góp phần tạo nên bộ mặt mới văn minh cho quận Thanh Xuân.

Theo Kiểm toán Nhà nước, về cơ bản Chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch về xây dựng trong thực hiện dự án khu đô thị mới: Quy hoạch của dự án được phê duyệt theo trình tự, Chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch chung của quận Thanh Xuân, của Thành phố Hà Nội và quy chuẩn chung của Nhà nước.

UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng 14.744m2 tại số 6 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính quận Thanh Xuân từ sản xuất kinh doanh sang đất ở hỗn hợp để thực hiện dự án đầu tư và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận Thanh Xuân (Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 2/10/2013).

Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã xác định diện tích đất thu tiền sử dụng đất, thuê đất, diện tích đất không thu tiền sử dụng đất để xác định để xác định giá thu tiền sử dụng đất. Các số liệu đối chiếu cho thấy không có sự chênh lệch giữa số kiểm toán và số báo cáo.

Từ đó, số tiền sử dụng đất mà Chủ đầu tư phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế là 477.118.920.530 đồng (theo quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội). Chủ đầu tư đã nộp đủ.

“Về cơ bản các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện theo đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Khi xác định giá đất đã có căn cứ xác định theo quy định, áp dụng đúng theo tiêu chuẩn định mức nhà nước quy định”. Văn bản nêu rõ.

Về tuân thủ pháp luật khi triển khai dự án:

Dự án Thanh Xuân Complex đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận quy hoạch, chủ trương đầu tư và xây dựng, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chẳng hạn Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có văn bản số 4121/QHKT-TMB-PAKT (P8) ngày 14/9/2015 chấp thuận tổng mặt bằng, ngày 2/12/2015, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 6612/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 7193/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 cho phép chuyển múc đích sử dụng đất…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án có điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm, từ 2 tầng hầm và 01 tầng lửng thành 3 tầng hầm. Việc điều chỉnh này đã được Sở Quy hoạch kiến trúc chấp thuận, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) có ý kiến đảm bảo về an toàn xây dựng.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, qua đối chiếu cho thấy việc thay đổi điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm cơ bản không ảnh hướng đến giao thông đô thị, hạ tầng xã hội, không ảnh hưởng đến quy mô của dự án, không làm gia tăng nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và không ảnh hưởng đến môi trường. Dự án này cũng đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Bình An

Theo Thời đại